top of page

L'orgue del Vendrell         El órgano del Vendrell         The organ of El Vendrell

L’ORGUE del Vendrell

Construït per Ludwig Scherrer el 1776. Restaurat per Desmottes  (Landete, Cuenca) el 2010.

El ÓRGANO del Vendrell

Construido por Ludwig Scherrer en 1776. Restaurado por Desmottes (Landete, Cuenca) en 2010.

THE ORGAN of El Vendrell

It was built by Ludwig Scherrer in 1776. It was restored by Desmottes (Landete, Cuenca) in 2010.

Composició         Composición         Specification

Primer Teclat - Cadireta  

Bordó 8'
Cara 4'

Flauta Travessera 8'

Nasard 12ª 2 2/3'

Nasard 19ª 1 1/3'

Corneta IV

Cromorm 8'

Trèmol

Segon Teclat - Orgue Major 

Cara 8'
Bordó 8'
Octava 4'
Nasard 12ª 2 2/3'

Nasard 15ª 2'

Quinzena 2'

Fornitura IV

Alemanya IV

Címbala III

Cimbalet III (amb 3a)

Corneta VII

Trompeta Reial 8'

Veus Humanes 8'

Clarins de campanya (4'/8')

Clarins clars 4'

Clarins en 15ª  2'

Tercer Teclat - Eco

Violins 8'

Flautat 8'

Pedal

Contres 16'

Principal 8'

Octava 4'

Flauta 2'
Plens IV'

Bombarda 16'

Trompeta 8'

Contres (C-H) 8'

Altres

Tres teclats de 48 notes: C,D-c'''

Pedaler de 26 notes: C,D- d'

To de l'orgue: A3 = 415 Hz. a 20º

Sistema d'afinació: Bach-Jobin

Vendrell_2022_edited.jpg
bottom of page