top of page

L'orgue de Montblanc         El órgano de Montblanc         The organ of Montblanc

L’ORGUE de Montblanc

Cadireta del 1607. Orgue Major construït per Antoni Boscà el 1750. Restaurat per Gabriel Blancafort i Georges Lhôte el 1977.

 

El ÓRGANO de Montblanc

Cadereta de 1607. Órgano Mayor construido por Antoni Boscà en 1750. Restaurado por Gabriel Blancafort y Georges Lhôte en 1977.

 

THE ORGAN of Montblanc

Choir of 1607. Great Organ built by Antoni Boscà in 1750. Restored by Gabriel Blancafort and Georges Lhôte in 1977.

Composició         Composición         Specification

Orgue Major C-c´´´ (45 notes, octava greu curta)

 

Flautat de  16

Flautat de cara  8´

Octava  4´

Quinzena 2´

Ple de 5 fileres

Ple de 4 fileres

Ple de 3 fileres

Flauta brillant 8´

Nazard en 12ª (partit)

Nazard en 15ª (partit)

Nazard en 17ª (partit)

Corneta de 5 fileres (mà dreta, a partir de c)

Trompeta Magna 16´(mà dreta, a partir de c´)

Trompeta Real 8´ (partida)

Baixons i Clarins 4´- 8´

Xeremia  2´- 4´- 8

Acoblament permanent de l’OM al Pedal

Divisió dels salmers entre h i c´

 

 

Cadireta, C-a´´ (42 notes, octava greu curta)

 

Octava de cara 4´

Quinzena clara 2´

Ple de 3 fileres

Flauta dolça 8´

Nazard en 15ª

Nazard en 17ª

Corneta de 3 fileres

Regalies 8

 

 

Pedal  (1 octava cromàtica)

 

Contres  de 16´ i  8´,  sense registre

Bombarda  8 ´

Baixó  4´

Clarí  2

IMG_4054_edited.jpg

Listen

bottom of page